ข่าวเกมไทย คู่มือเกม ไกด์ภาษาไทย

Onmyoji ผนึก

┃ N

คาราคาสะโคะโซ

อามาโนะจาคุสีแดง

ปิศาจโคมแดง

อามาโนะจาคุสีเหลือง

นูริคาเบะ

โจจินโคโซ

วิญญาณปรสิต

อามาโนะจาคุสีน้ำเงิน

โอกิงามิ

อามะโนะจากุสีเขียว

ปิศาจลิ้นแดง

โจรปล้นสุสาน
┃ SR​​

ฮาคุโระ

ฟุตากุจิอนนะ

โฮโอกะ

คุโระมุโจ

ชิโระมุโจ

โมมิจิ

โฮเนะอนนะ

ฮุมิโบซุ

ไคราชิ

คาไมทาจิ

โมบา

ฮันกัน

อินุงามิ

ยูเมะกุย

พี่ชายผีดิบ

โมโมะฮานะ

ยูกิอนนะ

ตัวเค็ทสิฮิเมะ

โยคินชิ

โยโกะ

ซากุระ

     

┃ R

อุชิโนะโคคุไมริ

เฮย์โย

เณรน้อยตาเดียว

ปิศาจหิวโหย

คุดะกิทสิเนะ

กัปปะ

โจโจ

คาคุ

คิวเมย์เนโกะ

โชซุ

โคอิโนะเซย์

ทานุกิ

ยามะอุซางิ

คามิกุย

ซันบิโนะคิทส๊เนะ

คุบินาชิ

ยามาวาโระ

น้องสาวผีดิบ

โดโจะ

โอกุนะ

เท็ตโสะ

โคโดคุชิ

ซามุไรโนะเรย์

โฮตารุคุสะ

อาเมะอนนะ

คาระสุเท็งงู

ซาชิกิวาราชิ

จิคิกาเอรุ

┃ SSR

อิบารากิโดจิ

โอเท็งงู

เจ้าแห่งอาราคาวะ

ซูเท็นโดจิ

เอ็นมะ

   

โทบุอินุ