วิธีเล่น Rules Of Survival Thailand คู่มือ ROS ไทย

แนะนำอาวุธ

RPGS

QBU88S

M110S

ASV ALS

BARRETT

AWM

M249

M14EBR

M4A1

AR15

AKM

MP7

AA12

M870

M1887

Thompson

PP19

Desert Eagle

G18C

Frag grenade

ไอเทมที่สำคัญ

helmet

Body Armor

Backpack

First Aid Kit

Scope

Silence

QD-Mag

Smoke Hider

พาหนะ

Jeep

พาหนะ

รถตุ๊กๆ

Harley

boat

จักรยาน

pika

qdc