แนะนำ onmyoji จัดทีม อันดับทีมTop10ของPVPและPVE

ทีม PVP

speed1 Speed2 Speed3 speed4 speed5 speed6
สายอาเมะและโฮโอกะ
สาย 1 เทิร์น
สายโต้กลับ
 สายคืนชีพ