[onmyoji] แนะนำ ชิกิงามิใหม่ SSR ที่จะเข้ามา (เวอร์ชั่นจีนชื่อ辉夜姬)

ข้อมูลชิกิงามิ

  ชื่อ 辉夜姬
CV
ระดับ SSR
ประเภท สนับสนุก/ไฟ
ประลอง ★★★★★
ผ่านดัน  ★★★★

วัดถุดิบปลุกพลัง

โจมดี HP ป้องกัน ความไว คริบ่อย
C→B S→S C→B C→A B→B
2332 13785 406 98→108 5%
วัดถุดิบปลุกพลัง  กังหันวายุ กลาง  กังหันวายุ สูง กลองอัสนี กลาง กลองอัสนี สูง
8 16 8 16
สกิลปลุกพลัง เมื่อเริ่มเทิร์น รีบเรียกเขดอาคม

สกิล 1

โจมตีปกติ蓬莱玉枝
ใช้ไฟ 0
ผล โจมตีปกติสร้างความเสียหาย 100%ของพลังโจมตี มีโอกาส 10% ทำให้ศัตรูลดลูกไฟ 1
อัพเกรด Lv.2สกิลสร้างความเสียหาย+5%
Lv.3สกิลสร้างความเสียหาย+5%
Lv.4สกิลสร้างความเสียหาย+5%
Lv.5สกิลสร้างความเสียหาย+10%

สกิล 2

火鼠裘[ติดตัว]
ใช้ไฟ 0
ผล หาก辉夜姬ถูกโจมตี มีโอกาส 30% ได้รับไฟ 1 ลูก ในเขตอาคมชิกิงามิฝ่ายเราถูกโจมตี มีโอกาสได้รับลูกไฟเดียวกัน
อัพเกรด lv.2 ปรับโอกาสเป็น 35%
lv.3 ปรับโอกาสเป็น 40%

สกิล 3

龙首之玉
ใช้ไฟ 2
ผล เรียกเขตอาคม ต่อเนื่อง 2 เทิร์น ในเขตอาคมชิกิงามิฝ่ายเราเพิ่มค่าป้องกัน 15% ต้านสถานะเพิ่มขึ้น 10% และก่อนชิกิงามิฝ่ายเราขยับ มีโอกาส67%ได้รับลูกไฟวิญญาณ 1 ลูก

[ปลุกพลัง] เมื่อเริ่มเทิร์น รีบเรียกเขดอาคม

อัพเกรด lv.2 ค่าป้องกันปรับเป็น 20%
lv.3 ต้านสถานะปรับเป็น 15%
lv.4 ค่าป้องกันปรับเป็น 25%
lv.5 ต้านสถานะปรับเป็น 20%